Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Providence Capital NV.

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Providence Capital NV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Providence Capital NV zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Providence Capital NV bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING
Providence Capital NV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

GEVOELIGE INFORMATIE
Providence Capital NV tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Providence Capital NV wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Providence Capital NV instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

COOKIES
Providence Capital NV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

INTERNETSITES VAN DERDEN
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
UITOEFENING VAN RECHTEN; CONTACT OPNEMEN MET PROVIDENCE CAPITAL NV
Indien u geen marketinginformatie van Providence Capital NV wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres secretariaat@providencecapital.eu of per gewone post:
Providence Capital NV
Postbus 286
1400 AG Bussum
Nederland

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: secretariaat@providencecapital.eu of per gewone post:
Providence Capital NV
Postbus 286
1400 AG Bussum
Nederland

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
Providence Capital NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2016 Providence Capital NV. All rights reserved